Munkavédelem

 

Cégünk 1996 óta nyújt munkavédelmi szolgáltatásokat folyamatos illetve eseti megbízás alapján különféle cégek részére.

Építőipari kivitelező cégeknél, egészségügyi szolgáltatóknál, gépjavító-, karbantartó-, kereskedelmi cégeknél stb. rendelkezünk referenciákkal.

Vállalkozunk a törvényi előírásnak megfelelően a munkáltató részére előírt, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés munkavédelmi követelményeinek a betartásához szükséges szabályozás kidolgozására, ellenőrzések, felülvizsgálatok elvégzésére és koordinálására, munkavédelmi szaktevékenység végzésére, mely főleg az alábbiakra terjed ki:

 • A megbízó munkavédelmi tevékenységének szervezése, munkavédelmi helyzet felmérése.
 • Munkavédelmi szabályozások elkészítése, aktuális állapotban tartása.
 • Munkahelyi kockázatértékelés elkészítése, rendszeres felülvizsgálata.
 • Munkavédelmi oktatások megtartása, oktatás eredményességének ellenőrzése. Előzetes, ismétlődő és rendkívüli munkavédelmi oktatások tartása, figyelembe véve a szakterületi specialitásokat.
 • A foglalkozás-egészségügyi előírások betartásának figyelemmel kísérése.
 • Munkabiztonsággal kapcsolatos bejelentések kivizsgálása.
 • Üzemi munkavédelmi szemlék lefolytatása. A jogszabályokban, szabványokban, belső szabályzatokban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése, a szemlék jegyzőkönyvének elkészítése.
 • Üzembe helyezési eljárások lefolytatása. Veszélyes termelőeszközök, gépek munkavédelmi üzembe helyezési eljárásának lefolytatása, dokumentumainak elkészítése.
 • Gépek, berendezések, felszerelések előzetes, időszakos és rendkívüli biztonságtechnikai-, érintésvédelmi felülvizsgálata, szükségességének figyelemmel kísérése, ezek elvégzése, elvégeztetése.
 • Munkabalesetek kivizsgálása, jegyzőkönyvezése, nyilvántartásba vétele.
 • Javaslattétel intézkedésekre, ahol az előírások vagy a körülmények azt indokolják.
 • Munkavédelmi eszközök beszerzése.
 • Egészségvédelmi és biztonsági koordinátori feladatok ellátása.